Benzersiz kahveye ulaşma serüveni şimdi başlıyor.

X

Bir fincan Nespresso için verilen emeği biliyorsun.

X

Karsten

Kahve Departmanı Başkanı

X

Pastora

Kahve çiftçisi

X

Mefthe

Technoserver Ülke Direktörü

X

Yazmine

Kahve uzmanı

X

Newton

Agronome

X