B2B ZENIUS BUNDLE KAMPANYASI ŞARTLAR & KOŞULLAR

 

KAMPANYA ŞARTLAR VE KOŞULLAR 

1/ KAMPANYA KAPSAMI

Kampanya 3 Eylül 2021 saat 09:00  – 15 Kasım 2021 saat 20:00 tarihleri arasında Ticari Müşteri Kanalı için geçerlidir. Kampanya kapsamında tr.buynespresso.com veya 444 00 21 / 0800 211 01 10 (ücretsiz hat) numaralı Nespresso Müşteri İletişim Merkezi üzerinden satın alınan Zenius kahve makinesinde:

 1. 300 adet pro kahve kapsülü, 12 adet cappuccino fincan&tabak, 1 adet Aeroccino3 süt köpürtücü veya
 2. 400 adet pro kahve kapsülü ve 12 adet cappuccino fincan&tabak hediye verilecektir.

 

•3 Eylül 2021 saat 09:00  – 15 Kasım 2021 saat 20:00 tarihleri arasında geçerlidir. 

 

•Satın alacağınız stokta bulunan Zenius kahve makinesi alımı için geçerlidir. 

 

•Bu uygulama MPİ iznine tabi değildir. Promosyona katılanlar promosyon kurallarını kabul etmiş sayılır.

 

•Kampanya için belirlenmiş stoklar sınırlı olup, toplam stok 200 adet Zenius, 15.000 adet Cappuccino fincan, 10.600 adet Epresso fincan&tabak ve 200 adet Aeroccino3 süt köpürtücüsü ile sınırlıdır. 

 

•Nespresso Turkey Gıda Ticaret A.Ş. tarafından kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı iptal etme hakkı saklıdır.

 

 

 

2 / KAMPANYA KISITLAMALARI

•Bu kampanya için ayrılan stok adetleri aşağıdaki gibidir.

Stok adetleri: 

 • Zenius kahve makinesi: 200 adet
 • Cappuccino fincan: 15.000 adet
 • Espresso fincan: 10.600 adet
 • Aeroccino3 süt köpürtücü: 200 adet

 

•Bu kampanya başka bir promosyon ile birleştirilemez.

 

•Hediye ürünler, kahve makinesinin satın alındığı ülkede geçerlidir.

 

•Kampanya döneminde satın alınmış kahve makinesinin iadesi halinde

kampanya kapsamında kazanılan hediyelerden, satın alan feragat eder.

 

•Nespresso kampanyadan yararlandırmak için kişisel bilgileri talep etmektedir.

 

•Kişisel tüm bilgiler Nespresso Gizlilik İlkesi’ne uygun olarak muhafaza edilir. Nespresso Gizlilik İlkeleri’ne ve KVKK metinlerine https://tr.buynespresso.com/tr_tr/pdpl  adresinden ve aşağıda Aydınlatma metnine ulaşabilirsiniz.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

NESPRESSO MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ:

444 00 21 | 0800 211 01 10 (Ücretsiz Hat) | tr.buynespresso.comKişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Katılımcı Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

 

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

Nespresso Turkey Gıda Ticaret A.Ş. (“Nespresso Turkiye” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz.  Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

2.Kişisel Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Nespresso Türkiye tarafından online olarak düzenlenen kampanyaya katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası için, tarafınıza ait isim soyisim, cep telefonu, e-posta adresi, adres online olarak düzenlenen kampanyaya katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması, Nespresso Türkiye’nin kampanyayı düzenlemesi ve bu konudaki hukuki yükümlülüklerine yerine getirmesi amaçları ve kampanyanın kazanılması halinde iletişimimizin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir. 

 

3.Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla online kampanyanın düzenlenmesi için çalıştığımız şirketler, etkinlikleri düzenleyen tedarikçi ve ajanslar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımız başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Nespresso sistemlerinin global olarak yönetilmesi sebebiyle, işlemlerimizi yürütebilmek için bilgilerinizin yurtdışına aktarımı söz konusu olacaktır. 

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve eğitimin sağlandığı elektronik ortamda Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle; doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, e-posta, internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden toplanmaktadır.

 

5.Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak, 

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 

Kanun kapsamında kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.nestle.com.tr/iletisim/kisisel-verilerin-korunmasi#s14 linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

 • Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya 
 • Şirketimizin nespresso@hs01.kep.tr posta adresine; veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin tuketici.hizmetleri@tr.nestle.com adresine veya 

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.